งดงานลำไยแฟร์ที่กรุงพนมเปญ เนื่องจากกรณีเขาพระวิหาร

  
     งานลำไยแฟร์ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์จะนำเกษตรกรชาวสวนลำไยไปจัดงานแนะนำลำไยในกรุงพนมเปญต้องระงับลง เนื่องจากกรณีเขาพระวิหาร
นายบูรณ์ อินทิรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือเปิดเผยว่า เดิมกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำลำไยของเกษตรกรจากอำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ไปจัดงานลำไยแฟร์ที่ห้างสรรพสินค้าแคมโบเดีย พารากอน และห้างสรรพสินค้าสุวรรณา ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคมนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้ง จากกรณีเขาพระวิหาร ส่งผลให้เกิดกระแสต่อต้านการใช้สินค้าไทย สำนักงานพาณิชย์ไทย ณ กรุงพนมเปญจึงเสนอให้ระงับการจัดงานลำไยแฟร์ในกรุงพนมเปญไปอย่างไม่มีกำหนด รวมทั้งงาน Thailand Exhibition ใหญ่ ๆ อีก 2-3 งาน ในปีนี้ด้วย
สำหรับการจัดงานลำไยแฟร์ที่กรุงพนมเปญนั้นเคยมีการคาดการไว้ว่าจะนำลำไยไปทางรถยนต์ผ่านทางปอยเปตประมาณ 10 ตัน มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปบ้างแล้ว ประกอบกับชาวกัมพูชานิยมบริโภคลำไยไทย ขณะเดียวกันช่องทางกรุงพนมเปญยังสามารถเชื่อมต่อเปิดตลาดไปยังประเทศเวียดนามได้อีกด้วย โดยลำไยจะมีผลผลิตออกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปีนี้จึงจะไม่ได้ไปจัดงานที่กัมพูชา อย่างไรก็ตามปีนี้ลำไยมีผลผลิตน้อย และราคาดี จึงไม่ได้เป็นปัญหามากนัก
 
1 สิงหาคม 2551 , 16:02 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่