กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำปิง

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำปิง รองรับฤดูน้ำหลาก
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำปิง ด้านหลังโรงเรียนพระหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการทำแนวป้องกันตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการขุดลอกเพื่อขยายความกว้างแม่น้ำปิงในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ เหลือบางพื้นที่ที่ยังมีการลุกล้ำลำน้ำซึ่งต้องเข้าไปเจรจาเพื่อขอคืนพื้นที่ ขณะนี้สามารถขุดลอกขยายความกว้างของลำน้ำและสามารถรองรับน้ำได้ถึง 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการขุดลอกขยายทางน้ำ การปรับภูมิทัศน์และสร้างแนวคันดินป้องกันน้ำท่วม
ปีงบประมาณ 2551 เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้ทำการสำรวจและเจรจากับเจ้าของที่ดินทำการขุดลอกขยายความกว้างและความลึกของแม่น้ำปิงเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการมาแล้ว 10 จุดคือ ตั้งแต่โบสถ์บ้านท่อ ถึงสะพานนวมินทร์ ,บริเวณบ้านเมืองลัง ,ทิศเหนือสะพานรัตนโกสินทร์ถึงโรงงานน้ำดื่มดิวดรอป ,บริเวณสะพานขัวเหล็ก,หลังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละถึงฝายพญาคำ ,วัดไชยมงคล,หลังโรงเรียนมงฟอร์ตประถม,หลังแฟลตเทศบาลนครเชียงใหม่ถึงสะพานเม็งราย ,หลังโรงแรมฮอลิเดย์ถึงฝายหนองผึ้งและบ้านป่าพร้าวนอก ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับมือในฤดูน้ำหลากได้เป็นอย่างดี
 
1 สิงหาคม 2551 , 16:02 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่