เริ่มมีการบูรณะพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้ว

  
     เริ่มมีการบูรณะพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้ว โดยจะใช้เวลา 6 เดือน ระหว่างบูรณะประชาชนสามารถขึ้นไปสักการะได้ทุกวัน
พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า ขณะนี้การดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพ กำลังดำเนินไปโดยบริษัทช่างรุ่ง คอนสตรัคชั่นเป็นผู้รับเหมาดำเนินการ ขณะนี้กำลังทำกำแพงแก้ว รางน้ำ และจะทำนั่งร้านขึ้นสำรวจเพื่อการบูรณะองค์พระเจดีย์ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมออกแบบและตรวจสอบ แบบต่าง ๆ ได้ส่งไปขออนุมัติที่กรมศิลปากรแล้ว โดยจะคงรูปแบบเดิมไว้ทุกประการ โดยเฉพาะยอดพระเจดีย์จะให้กรรมการตรวจสอบก่อนบูรณะด้วย
สำหรับประชาชนทั่วไปยังสามารถขึ้นไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้ทุกวัน เพราะการบูรณะไม่ได้กีดขวาง และทำในรั้วพระธาตุเท่านั้น การบูรณะองค์พระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะบูรณะองค์พระธาตุเจดีย์เสร็จ รวมทั้งลานพระธาตุ และระบบระบายน้ำ ส่วนความลาดชันต่าง ๆ จะมีการดำเนินการทางวิศวกรรมต่อไป ประชาชนประสงค์ร่วมบริจาคสมทบทุนสามารถบริจาคได้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้ทุกวัน
 
1 สิงหาคม 2551 , 16:03 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่