เอไอเอส เปิด Call Center ในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

  
     บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน หรือ เอไอเอส.เปิด Call Center ในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เปิดโอกาสให้คนพิการทางสายตาได้มีงานทำ มีรายได้อย่างยั่งยืน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชนหรือเอไอเอส. เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการ Call Center ตามโครงการ เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการทางสายตา ขยายโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการทางสายตาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยมีผู้พิการทางสายตาที่ศึกษาจบระดับปริญญาตรีจำนวน 8 คน ประเดิมนำร่องปฏิบัติหน้าที่บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ โดยจะได้รับเงินเดือนคนละ 8 พันบาท ซึ่งนายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมาก เปิดโอกาสให้คนพิการทางสายตา ได้มีโอกาสมีงานที่ดี เท่าเทียมกับคนสายตาปกติ
สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ Call Center ของผู้พิการทางสายตา จะตั้งอยู่ภายในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยจะจ้างผู้พิการทางสายตาที่สำเร็จการศึกษา โดยจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องและจะขยายผลไปยังกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย
 
2 สิงหาคม 2551 , 13:37 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่