เด็ก ๆ จากศูนย์สงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ประทับใจภาพยนตร์หนึ่งใจเดียวกัน

  
     เด็ก ๆ จากศูนย์สงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ประทับใจภาพยนตร์หนึ่งใจเดียวกัน จากบทพระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เด็ก ๆ จากศูนย์สงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าชมภาพยนตร์หนึ่งใจเดียวกัน ภาพยนตร์แนวดราม่า สร้างสรรค์สังคม จากบทพระนิพนธ์ เรื่องสั้นที่...ฉันคิด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงตระหนักถึงปัญหาการด้อยโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย พระองค์ท่านทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะประทานความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหานี้ให้เบาบางลง จึงทรงพระกรุณาประทานกำเนิดโครงการ Miracle of Life (MOL) ขึ้น เพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้สานต่อความฝันของเด็กๆ เหล่านั้นให้เป็นจริง โดยโครงการดังกล่าวบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน ได้นำเด็ก ๆ เหล่านี้เข้าชมภาพยนตร์ก่อนที่จะฉายอย่างเป็นทางการ ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็ก สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สร้างความประทับใจให้แก่เด็ก ๆ เป็นอย่างมาก
กิจกรรมประกอบภาพยนตร์หนึ่งใจเดียวกัน มีสองกิจกรรมใหญ่ ๆ คือ กิจกรรม “หนึ่งใจให้ ร้อยใจรับ” โดยมูลนิธิ MOL ร่วมกับ ภาพยนตร์หนึ่งใจ..เดียวกัน และ โรงภาพยนตร์ทุกเครือฯ นำรายได้ส่วนหนึ่งจากบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งใจ..เดียวกัน ร่วมสมทบทุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะให้ได้มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเตรียมเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนให้กับกิจกรรมนี้ ชื่อบัญชี : โครงการมิราเคิลออฟไลฟ์เพื่อหนึ่งใจ..เดียวกัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 127-4-78431-1 โดยจะมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะกับสภากาชาดไทย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ลานหน้าเมเจอร์ รัชโยธิน ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมคือ “หนึ่งใจสร้างโรงเรียนให้น้อง” โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากบัตรชมภาพยนตร์ หนึ่งใจ..เดียวกัน มอบให้มูลนิธิ MOL นำไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กต่างจังหวัดในทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยมีการศึกษาที่ก้าวไกลต่อไปในอนาคต
 
2 สิงหาคม 2551 , 13:37 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่