ประชาชนแห่ขึ้นรถไฟฟรีที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ประชาชนแห่ขึ้นรถไฟฟรีที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้บริการวันละ 1 เที่ยว ขบวนเชียงใหม่ –นครสวรรค์ รองรับเศรษฐกิจยุคน้ำมันแพง
ที่สถานีรถไฟนครเชียงใหม่เช้าวันนี้ มีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมารอขึ้นรถไฟเที่ยวฟรีตามโครงการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะเป็นเที่ยวแรกที่เปิดให้บริการ ประชาชนอาจจะยังรับทราบข้อมูลไม่ทั่วถึง โดยนายสมพงษ์ บุตตะคุณ นายสถานีรถไฟเชียงใหม่กล่าวว่า รถไฟเที่ยวฟรีที่เปิดให้บริการที่สถานีรถไฟนครเชียงใหม่มีวันละ 1 ขบวน เป็นรถดีเซลรางขบวนที่ 408 เชียงใหม่-นครสวรรค์ ออกจากเชียงใหม่เวลา 09.20 น. ถึงนครสวรรค์เวลา 19.45 น.มี 3 โบกี้ บรรจุผู้โดยสาร 200 คน ระยะเวลาให้บริการฟรีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551-31 มกราคม 2552 รวม 6 เดือน โดยปกติจะเก็บค่าโดยสารคนละ 85 บาท แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนสามารถมารับบริการฟรี โดยไม่ต้องจองตั๋ว ซึ่งนางสมถวิล พรบุญมา และนางทองดี บุญจำปา ประชาชนที่ไปใช้บริการรถไฟฟรีต่างแสดงความพึงพอใจที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับยุคน้ำมันแพงเช่นนี้
นายสถานีรถไฟเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล สำหรับการพิจารณาเพิ่มโบกี้เพื่อรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาล คาดว่าจะมีการหารือกันในโอกาสต่อไป
 
2 สิงหาคม 2551 , 13:38 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่