มหาวิทยาลัยพายัพจัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพีประจำปี 2551

  
    มหาวิทยาลัยพายัพจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาในสัปดาห์กฎหมายเนื่องในวันรพีประจำปี 2551 ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2551 โดยจัดโครงการตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเลวีนิติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแสวงหาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านกฎหมาย ก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายให้กับสังคม โดยเปิดให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม ๆ ละ 3 คน
รางวัลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท ส่วนทีมอื่น ๆ จะได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนใดสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ 0-5385-1649-50 ต่อ 5102 และ 5103
 
3 สิงหาคม 2551 , 19:22 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่