รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการที่แม่ฮ่องสอน พบยังมีปัญหาหลายประการที่ต้องเร่งแก้ไข

  
    ขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบปัญหานักท่องเที่ยวจำนวนลงอย่างมาก เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยแก้ไข พร้อมวอนทุกฝ่ายรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า จากการตรวจราชการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่ายังมีปัญหาหลายประการที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เช่นขณะนี้นักท่องเที่ยวลดลงมากเนื่องจากเป็นฤดูฝนประกอบกับปัญหาความวุ่นวายของบ้านเมือง อย่างไรก็ตาม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีก็จะใช้งบประมาณในความรับผิดชอบเข้าไปช่วยเหลือ รวมทั้งประสานงานกระทรวงอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องที่จำเป็นสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือการท่องเที่ยวและการเกษตร
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวด้วยว่า รัฐบาลยังมีโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่เด็กยังไม่ค่อยรู้ภาษาไทย เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และชนเผ่าต่าง ๆ ในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ขณะนี้ยังไม่ทั่วถึง ทั้งนี้ได้เน้นเรื่องให้เด็กได้เรียนเรื่องการเกษตรให้มาก เพราะเรียนจบแล้วสามารถหางานทำได้ง่าย
 
3 สิงหาคม 2551 , 19:23 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่