กฟภ.เชียงใหม่เปิดบริการชำระเงินผ่าน 7 จุดรับบริการ พร้อมเตรียมบริการไฟฟ้าฟรีตามนโยบายรัฐบาล

  
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่เปิดช่องทางชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านจุดรับบริการ ซึ่งขณะนี้มีตัวแทนแล้ว 7 บริษัท นอกจากนั้น ยังพร้อมให้บริการไฟฟ้าฟรีตามนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อไทยทุกคนของรัฐบาล
นายกฤษณุ ภู่ประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดบริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า ณ สำนักงานระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.ทุกวันทำการ ส่วนวันหยุดเสาร์และอาทิตย์เปิดบริการเวลา 09.30-16.30 น. นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เป็นการเพิ่มทางเลือกในการชำระเงิน ขณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เปิดตัวแทนจุดรับบริการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าแล้ว จำนวน 7 บริษัท ได้แก่
บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ใช้ชื่อบริการโลตัส เอกเพรส และตลาดโลตัส
ส่วนการให้บริการตามนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อไทยทุกคนของรัฐบาลนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จะสามารถให้บริการประชาชนทั่วประเทศใน 2 กรณีคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 80 หน่วยต่อเดือน ภาครัฐจะรับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด จะมีประมาณ 6,300,000 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 3,700 ล้านบาท กับกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 80 แต่ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ภาครัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งจะมีประมาณ 3,200,000 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 3,400 ล้านบาท รวม 2 กรณีภาครัฐจะรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด 7,100 ล้านบาท
 
3 สิงหาคม 2551 , 19:28 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่