โหราจารย์ชื่อดังระบุเมืองไทยจะดีขึ้นภายในกลางปีหน้า

  
    โหราจารย์ชื่อดังระบุเมืองไทยจะดีขึ้นภายในกลางปีหน้า ขอให้ทุกฝ่ายประคับประคอง และหันหน้าเข้าหากันเพื่อความปรองดอง
นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ โหราจารย์ชื่อดัง ที่คนทั่วไปรู้จักในนามโหร คมช.กล่าวถึงการเมืองในปัจจุบันว่าสถานการณ์จะค่อย ๆ ดีขึ้นภายในกลางปีหน้า ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน เร่งหาความปรองดอง เพื่อประคับประคองบ้านเมืองให้อยู่รอด ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นภาพรวมของทั้งโลกซึ่งเกิดผลกระทบทั่วกันหมด
โหราจารย์ชื่อดังยังกล่าวด้วยว่าสำหรับกรณีที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่ เท่าที่ดูในขณะนี้ดวงเมืองยังไม่ได้ระบุเช่นนั้น ขณะที่กระแสการที่ผู้นำกัมพูชาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เขาพระวิหาร ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับดวงเมือง
 
5 สิงหาคม 2551 , 21:49 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่