ส่งมอบจตุคามรามเทพรุ่นก๊ำพระธาตุกว่า 490,000 องค์ให้แก่ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

  
    นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ โหราจารย์ชื่อดัง ได้ทำพิธีส่งคืนจตุคามรามเทพ รุ่นก๊ำพระธาตุจำนวนกว่า 490,000 องค์ให้แก่ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมีนายวัลลภ นามวงศ์พรหม เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อให้ทางวัดนำไปวางให้ประชาชนได้เช่าบูชาเพื่อจัดหารายได้นำเงินมาสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารที่ชำรุดทรุดโทรมและต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก โดยจะนำจตุคามรามเทพรุ่นก๊ำพระธาตุ ไปวางให้ประชาชนได้เช่าบูชาที่วัดโลกโมฬี และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
สำหรับจตุคามรามเทพรุ่นก๊ำพระธาตุที่นายวารินทร์ เลียววิรัตน์เลิศ โหราจารย์ชื่อดังได้รับผิดชอบเพื่อนำไปให้ประชาชนเช่าบูชามีทั้งหมด 500,000 องค์ มีประชาชนเช่าบูชาไปแล้วประมาณ 6,000 องค์เท่านั้นเนื่องจากเป็นช่วงกระแสลงของจตุคามรามเทพในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้ส่งมอบเงินให้กับทางวัดไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท โดยจตุคามรามเทพดังกล่าวได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกมาแล้วอย่างสมบูรณ์
 
5 สิงหาคม 2551 , 21:51 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่