สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเชียงใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่

  
     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ประกอบการรถขนส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ โดยได้ให้ผู้ประกอบการขนส่งได้จัดเตรียมรถโดยสารสำรอง สภาพรถ และ พนักงานขับรถ ให้เพียงพอสำหรับรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่มากกว่าทุกปีเพราะปีนี้อากาศหนาวเย็น ประกอบกับสถานการณ์ต่าง ๆเริ่มดีขึ้น โดยนายอัษฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการคาดการณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้จะมีถึง 300,000 คนเพิ่มจากปีที่ผ่านมาที่เคยมีนักท่องเที่ยวประมาณ 26,000 คน จึงได้จัดเตรียมรถไว้สำหรับรับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 300 เที่ยวต่อวัน และรถจากเชียงใหม่ไปจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนเพิ่มเป็น 360 เที่ยวต่อวัน และเปิดศูนย์อำนวยการที่สถานีขนส่งระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2548- 4 ธันวาคม 2549 เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางไปและกลับ วางมาตรการป้องกันไม่ให้เก็บค่าโดยสารเกินราคา ในระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2549 ซึ่งเป็นช่วงเดินทางกลับได้เตรียมรถสำรองมากกว่าปกติร้อยละ 40 และขอให้ผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อป้องกันความแออัดในช่วงวันเดินทางและไม่มีที่นั่ง หากมีปัญหาสามารถสอบทางทางสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในเส้นทางที่มีนักท่องเที่ยวสัญจร
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่