หลายประเทศตั้งความหวังลดในการป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ ในการประชุมเอดส์โลกครั้งที่ 17 ที่ประเทศเม็กซิโก

  
    การประชุมเอดส์โลกครั้งที่ 17 ที่ประเทศเม็กซิโก ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันหาทางออกในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งหาทางป้องกันผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักรายงาน การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโรคเอดส์และเชื้อไวรัสเอชไอวี ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2551 ณ กรุงเม็กซิโก ซิตี้ประเทศเม็กซิโก โดยมีนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติเป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้จะมีนักวิทยาศาสตร์ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ นักเคลื่อนไหว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์กว่า 20,000 คนทั่วโลกเข้าร่วมในการประชุม
สำหรับจุดมุ่งหมายสำคัญในการประชุมครั้งนี้เพื่อหาทางลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ลง เพราะแม้ตัวเลขล่าสุดจะชี้ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะลดลง แต่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ประมาณ 33 ล้านคนทั่วโลก ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 70 อยู่ในประเทศแถบแอฟริกา ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน รวมทั้งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ขณะที่ในอีกหลายประเทศ เช่นจีน รัสเซีย รวมถึงประเทศยุโรปตะวันตกอย่างเยอรมนีและอังกฤษ ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้น
กิจกรรมสำคัญนอกจากการประชุมทางวิชาการ ซึ่งจะมีอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน เข้าร่วมด้วยแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่นการเดินรณรงค์ การจัดนิทรรศการภาพถ่าย และอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์และเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อน โดยจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ไปแล้วกว่า 25 ล้านคน
 
6 สิงหาคม 2551 , 17:12 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่