จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ขอสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยกว่า 5 พันล้านบาท

  
     จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ขอสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยกว่า 5 พันล้านบาท โดยธนาคารตั้งเป้ามียอดขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี ขณะที่มีหนี้เสียเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าในจังหวัดเชียงใหม่มียอดสินเชื่อ SME ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 5,000 ล้านบาท โดยมีเป้าการเติบโตทั้งปีร้อยละ 20 ที่ผ่านมาครึ่งปีเติบโตไปแล้วร้อยละ 9
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารกสิกรไทย กล่าวด้วยว่าขณะนี้ภาพรวมเศรษฐกิจในส่วนของภาคเหนือ เศรษฐกิจยังคงเติบโต เพราะถึงแม้ราคาน้ำมันจะแพงแต่ราคาพืชผลเกษตรก็สูงขึ้น และพบว่าบริษัทขายรถจักรยานยนต์ยังขายได้ดี ขณะที่วัสดุก่อสร้างยังขายได้ ภาวะเงินเฟ้อทำให้ข้าวของแพง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม 6 มาตรการของภาครัฐที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้โดยเฉพาะมาตรการลดภาษีน้ำมันจะช่วยผู้ประกอบการ SME เป็นอย่างมาก ซึ่งในสภาวะเช่นนี้ ผู้ประกอบการ SME จะต้องปรับตัว และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ทำอุตสาหกรรมการผลิตให้มีประสิทธิภาพขึ้น ลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิต มีการสร้างตลาด สร้างแบรนด์ อย่างไรก็ตามลดต้นทุนแล้วต้องไม่ลดคุณภาพลดลง หรือลดความพึงพอใจของลูกค้าลง
สำหรับหนี้เสียหรือ NPL ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชนในภาพรวมแม้จำนวนจะเพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยอดเงินไม่ได้สูงกว่าจนเป็นนัยสำคัญ มี NPL ร้อยละ 1 เท่านั้น โดยทางธนาคารกสิกรไทยฯ ได้ มีหน่วยงานวิเคราะห์ลูกค้า ให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำ ปรับโครงสร้างหนี้ ที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ดี ขณะเดียวกันธนาคารกสิกรไทยได้จัดโครงการ K SME CARE โดยจะแนะนำเรื่องการบริหารธุรกิจ และในอนาคตอันใกล้จะจัดตลาดนัด K SME ที่สาขาต่าง ๆ ของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เป็นระยะ
 
6 สิงหาคม 2551 , 17:30 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่