แถลงข่าวงานศิลปาชีพเชียงใหม่น้อมใจถวายองค์ราชินี ครั้งที่ 1

  
    ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่เตรียมจัดงาน ศิลปาชีพเชียงใหม่น้อมใจถวายองค์ราชินี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม นี้อย่างยิ่งใหญ่
นางสุชาดา ตีระพัฒนกุล ผู้จัดการอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการเตรียมการจัดงาน “ศิลปาชีพเชียงใหม่น้อมใจถวายองค์ราชินี ครั้งที่ 1” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551 ประชาสัมพันธ์เปิดตัวอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งมาแล้วกว่าสองปี ให้ประชาชนได้รับทราบ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ นับพันโครงการ ในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ โดยจะมีนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไหมจากนางแบบชั้นนำ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริ พืช ผัก ผลไม้เมืองหนาว ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ โดยผู้จัดการอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับซื้อสินค้าจากชาวบ้านในโครงการในราคาสูงและนำมาจำหน่ายในราคาถูกโดยไม่ได้มีกำไร มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ โดยยึดหลักขาดทุนคือ กำไร
งานศิลปาชีพเชียงใหม่น้อมใจถวายองค์ราชินี ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคมนี้ ณ ลานจอดรถศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไปสามารถเลือกซื้ออาหารที่ทำจากผลิตผลจากโครงการตามพระราชดำริที่จำหน่ายในครัวศิลปาชีพ เช่น เป็ดอี้เหลียง ปลาเทร้าท์รมควัน หมูจินหัว ผักปลอดสารพิษ และข้าวกระยาทิพย์ เป็นต้น ในงานจะนำผ้าฝ้ายทอมือมาลดราคาด้วย
 
7 สิงหาคม 2551 , 15:50 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่