จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เริ่มดำเนินการวันที่ 8 สิงหาคม นี้
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551 โดยจะนำข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมปลูกต้นไม้ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ บริเวณสนามด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการปลูกต้นไม้จังหวัดละล้านต้นของกระทรวงมหาดไทย ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้ประชาชนไปแล้ว 1.5 ล้านต้น โดยจะถือเอาวันที่ 8 สิงหาคมนี้เป็นวันเริ่มต้นปลูกต้นไม้ มีทั้งราชพฤกษ์ ทองกวาวและต้นไม้ชนิดอื่น ๆ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่าจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ เพราะเชียงใหม่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยได้เลือกพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อยนำร่องแก้ปัญหาเนื่องจากปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวเข้าขั้นวิกฤติ โดยได้ร่วมสร้างจิตสำนึกประชาชนและร่วมฟื้นฟู ขณะเดียวกันบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์นั้นได้มีการปลูกต้นเสี้ยวขาวและนางพญาเสือโคร่งตลอดเส้นทางโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูแล อีกทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำฝายต้นน้ำลำธารโดยจะดูแลทั้งอุทยานดอยสุเทพ-ปุย
 
7 สิงหาคม 2551 , 16:30 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่