จังหวัดเชียงใหม่เปิดพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 76 พรรษา 76 ล้านต้น

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปลูกป่า 1 ล้านต้น ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 76 ล้านต้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 76 ล้านต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเดิม พร้อมแขกผู้มีเกียรติ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยการปลูกป่าครั้งนี้นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาคแล้ว ยังสามารถที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย
สำหรับความคืบหน้าการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนนำไปปลูกแล้วกว่า 1,300,000 ต้น โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีการปลูกต้นไม้จำนวน 1,500,000 ต้น ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจยังสามารถขอกล้าไม้นำไปปลูกเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง และ สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงใหม่
 
8 สิงหาคม 2551 , 14:05 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่