กระทรวงศึกษาธิการจับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความรู้ด้านเกษตรแก่เด็กและเกษตรกร

  
     กระทรวงศึกษาธิการจับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดบุคลากรครูให้ความรู้ด้านเกษตรแก่เด็กและเกษตรกรเพื่อป้องกันการทิ้งถิ่นฐานและพัฒนาการด้านเกษตรอย่างถูกวิธี
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำข้อตกลงระหว่างกระทรวงโดยจะให้วิทยาลัยเกษตรทุกแห่งเป็นหน่วยงานสถานศึกษาที่เป็นฐานความรู้แก่เกษตรกรแบบชีววิถี โดยจะจัดบุคลากรครูให้ความรู้แก่เด็กในพื้นที่เข้าเรียนด้านเกษตรฟรี เมื่อศึกษาจบแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดหาที่ดินให้ทำกิน ซึ่งเมื่อศึกษาจบแล้วทำงานด้านเกษตรก็จะเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ ขณะที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องการพัฒนาความรู้ด้านเกษตร ก็สามารถติดต่อวิทยาลัยเกษตรใกล้บ้าน โดยจะมีบุคลากรครูให้ความรู้ แนะนำเกษตรกรด้วย ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วในทุกภาคของประเทศ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวด้วยว่า นอกจากวิทยาลัยเกษตรแล้วยังมีวิทยาลัยเทคนิคที่จะเปิดศูนย์ FIX IT CENTER และพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะแก้ปัญหาการทิ้งถิ่นฐานของประชาชนและยังเป็นการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตของเกษตรกรอย่างถูกวิธีด้วย
 
8 สิงหาคม 2551 , 18:46 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่