อบจ.เชียงใหม่ เร่งฟื้นฟูฝายท่าวังตาลที่ชำรุดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคมนี้

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งฟื้นฟูฝายท่าวังตาลที่ชำรุดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคมนี้
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบิหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้เกี่ยวข้องตรวจติดตามการฟื้นฟูฝายท่าวังตาล อ.สารภี ซึ่งชำรุด ไม่สามารถผันน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าพื้นที่การเกษตรได้ แม้กรมชลประทานจะนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำทดแทน แต่ก็แก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ขณะนี้พื้นที่การเกษตรกว่าหมื่นไร่ได้รับผลกระทบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการตรวจสอบการดำเนินการโดยเครื่องจักรกล คาดว่าจะใช้เวลาซ่อมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ซึ่งก็ได้กำชับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคม นี้
ส่วนการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่กรมชลประทานกำลังศึกษาแนวทางและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอยู่ขณะนี้นั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จะขอดูรายละเอียดและรูปแบบเสียก่อน หากเห็นว่าเป็นประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำ หรือความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ก็เห็นด้วย พร้อมทั้งอาจจะให้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อีกส่วนหนึ่ง
 
9 สิงหาคม 2551 , 15:46 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่