สปสช.ได้งบเกือบ 3 พันล้าน พร้อมกำหนดแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ในปี 2552

  
    แนวทางดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ปี 52 เน้นดูแลพิเศษบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะเกิดอุบัติเหตุทำงาน เพิ่มการเข้าถึงและคุณภาพบริการ เน้นการรับยาต้านไวรัสภายหลังสัมผัส ป้องกันการติดเชื้อ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ครอบคลุมการให้ยาต้านไวรัส การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา และป้องกันการแพร่เชื้อนั้น จนถึงเดือนมิถุนายน 2551 ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อจากทุกสิทธิลงทะเบียนทั้งสิ้น 168,072 ราย แยกเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 127,307 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้รับยาต้านไวรัส เอชไอวี 107,604 ราย รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งในปี 2552 นี้ ได้รับงบประมาณสำหรับกองทุนเอดส์ จำนวน 2,983,773,000 ล้านบาท
เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการในปี 2552 นั้น จะเน้นการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจสำหรับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสงสัยว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยง และหากทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อแล้ว ก็ให้ได้เข้ารับบริการตามสิทธิการรักษาของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยไม่มีอาการป่วย และยืดระยะเวลาที่จะต้องรับยาต้านไวรัสให้นานที่สุด
เลขาธิการ สปสช.กล่าวด้วยว่า ในการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี นอกจากสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาแล้ว ยังให้ยาต้านไวรัสสำหรับมารดาและทารก เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก ส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2552 คือ การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายหลังสัมผัส เช่น กรณีอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงป้องกันการแพร่เชื้อโดยสนับสนุนถุงยางอนามัยให้กับผู้มารับบริการ การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์เพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไป
 
9 สิงหาคม 2551 , 16:08 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่