ประชาชนนับพันคนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สวนพฤกษศาสตร์มินิมาราธอน

  
     ประชาชนนับพันคนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สวนพฤกษศาสตร์มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายชาตรี ช่วยประสิทธิ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สวนพฤกษศาสตร์มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2551 รณงรงค์ให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง และประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์ในประเทศไทยให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย มีประชาชนร่วมกิจกรรมนับพันคน
กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 14 รุ่น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักวิ่งที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งทั้งประเภทชายและหญิงจำนวน 2 รางวัล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศตามกลุ่มอายุจำนวน 14 รางวัล
 
10 สิงหาคม 2551 , 16:11 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่