กิจกรรมคืนน้ำดีให้ลำคูไหว คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า

  
     ชาวบ้านจากทุกชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมคืนน้ำดีให้ลำคูไหว คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนน้ำดีให้ลำคูไหว คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณคลองแม่ข่า โดยมีประชาชนจากทุกชุมชนที่อาศัยริมคลองแม่ข่ามาร่วมกิจกรรมเพื่อทำการขุดลอกและพัฒนาปรับปรุงคลองแม่ข่าให้ใสสะอาด ทั้งนี้คลองแม่ข่านั้นถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งชัยมงคลในการสร้างเมืองเชียงใหม่ แต่ปัจจุบันคลองแม่ข่ามีสภาพเน่าเสีย เพราะน้ำทิ้งจากชุมชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้กลับมาใสสะอาดดังเดิมตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วง โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าการแก้ปัญหานั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจ โดยเริ่มต้นจากประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเป็นอันดับแรก
สำหรับคลองแม่ข่าเป็นลำน้ำสายสำคัญสายหนึ่งที่ไหลผ่านตัวเมืองเมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร มีชุมชนริมคลองกว่าสิบชุมชน มีแหล่งต้นน้ำเริ่มจากลำห้วยที่รับน้ำมา จากลำห้วยช่างเคี่ยนและลำห้วยแก้วจากดอยสุเทพ ไหลตามระดับลาดสู่ทางตะวันออก จำนวน 3 ลำน้ำ คือ ลำน้ำแรกตัดกับถนนสาย เชียงใหม่ - หางดง ที่ตำบลแม่หยวก ลำน้ำที่สองที่สะพานหลิ่งกอก และลำน้ำที่สามที่สะพานร่องกระแจะ และมารวมเป็นทางน้ำใหญ่เป็นหนองน้ำใหญ่ในอดีต บริเวณป่าแพง ตำบลช้างม่อย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และต่อเนื่องไหลผ่านไปทางใต้ จนออกนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 หลักเขตที่ 11 ไปบรรจบแม่น้ำปิงที่บ้านป่าแดด ตำบลป่าแดด ปัจจุบันมีสภาพเน่าเสียและต้องมีการบำบัดอย่างเร่งด่วน ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่จะหยิบยกให้ปัญหาคลองแม่ข่าเป็นกรณีศึกษาในการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นับเอาปัญหาคลองแม่ข่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขระดับต้น ๆ
 
10 สิงหาคม 2551 , 16:15 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่