จะมีการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าที่จังหวัดสุโขทัยในปีงบประมาณหน้า

  
     ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ระบุ จะมีการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าที่ทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัยเนื้อที่กว่า 200 ไร่
นายวิฑูรย์ กรุณา ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เตรียมจะจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ที่บริเวณทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่กว่าสองร้อยไร่ โดยจะใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ภายใต้งบประมาณกว่า 40 ล้านบาทเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ทั่วทุกภูมิภาค อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุโขทัย โดยจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณที่จะถึงนี้
ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์กล่าวในตอนท้ายว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้สำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อม นอกจากที่จังหวัดสุโขทัยแล้วยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางแห่ง ที่สามารถจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ได้ ขณะเดียวกันได้มีการดำเนินงานเชิงรุก โดยจะเสนอตัวสนับสนุนโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งมีโครงการจะจัดทำทางเดินบนยอดไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติในจินตนาการอย่างใกล้ชิด เป็นการริเริ่มการท่องเที่ยวแนวใหม่อีกด้วย
 
10 สิงหาคม 2551 , 20:22 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่