งานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดเป็นปีที่ 27 แล้ว

  
     งานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดเป็นปีที่ 27 แล้ว มีไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ส่งเสริมเชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้งามที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 27 โดยสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มชมรมไม้ดอก-ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551 ส่งเสริม เผยแพร่การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาพันธุ์ให้เป็นกล้วยไม้เศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สับปะรดสี กระบองเพชรและไม้อวบน้ำ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ชุมชน งานจัดระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคมนี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้งามที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ในการนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลให้แก่เจ้าของพันธุ์ไม้ที่ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆ และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดสามวัน บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสดชื่น อบอวลด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์
 
10 สิงหาคม 2551 , 20:24 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่