5 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเอดส์โลกครั้งที่ 17 AIDS 2008 MEXICO

  
    เจ้าหน้าที่จากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขรวม 5 คน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเอดส์โลก ครั้งที่ 17 ที่ประเทศเม็กซิโก
ในการประชุมเอดส์โลกครั้งที่ 17 ที่ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2551 โดยได้เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอเรื่องราวที่มีความสำคัญ วิทยาการหรืองานวิจัยเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การเผชิญปัญหาและร่วมกันดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโรคเอดส์ของทั่วโลก
สำหรับประเทศไทย โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 5 คน ได้แก่ น.ส.ทองกร ยัณรังษี และ น.ส.ศันสนีย์ สมิตะเกษรา จากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดร. สุณี ศิริวิชัยกุล จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ จากกลุ่มระบาดวิทยาโรคเอดส์ สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และนางประดับพร ดวงอาจนา จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
การประชุมเอดส์โลกครั้งที่ 17 มีนักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกว่า 22,000 คน นอกจากนั้น ยังมีแขกวีไอพีเข้าร่วมประชุมเช่น แอนนี เลนนอกซ์ นักร้องชื่อดังชาวสกอตแลนด์ และนายบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้ลดราคายาต้านไวรัสสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีคิดเป็นร้อยละ 90 จากทั้งหมด 33 ล้านคนทั่วโลก
 
11 สิงหาคม 2551 , 20:03 น. , อ่าน 1268  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่