แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ระบุ แม่รุ่นใหม่ต้องให้เวลาลูก และเลี้ยงลูกแบบไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป

  
     แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ระบุ แม่รุ่นใหม่ต้องให้เวลาลูก และเลี้ยงลูกแบบไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปและปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551 จังหวัดเชียงใหม่มีแม่ดีเด่นที่จะเข้ารับประทานรางวัลแม่ดีเด่นจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ จำนวน 2 คน คือนางลัดดา สุดายุรัตน์ เป็นแม่ผู้มีความมานะอดทนและขยันหมั่นเพียร และนางวิลาวรรณ ศรีภูมินทร์ เป็นแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
โดยนางลัดดา สดายุรัตน์ ซึ่งมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า มีบุตร 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน บุตรชายทำงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนบุตรสาวเป็นภริยานักการฑูตสเปนประจำประเทศแกมเบียร์ แอฟริกา โดยได้เปิดเผยเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกว่า การเลี้ยงลูกที่ดีต้องไม่หย่อนหรือตึงจนเกินไป อีกทั้งแม่ยุคใหม่ต้องทันสมัย และศึกษาโลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าใจลูก
ขณะที่นางวิลาวรรณ ศรีภูมินทร์ กล่าวว่าแม่ต้องมีเวลาให้ลูกเสมอ หมั่นเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม ขณะที่ลูก ๆ ก็ควรมีเวลาให้พ่อแม่เช่นกัน
สำหรับแม่ดีเด่นทั้งสองคนของจังหวัดเชียงใหม่จะเข้าพิธีรับประทานรางวัลแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ที่สวนอัมพร
 
12 สิงหาคม 2551 , 17:30 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่