ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีต่อแพทย์รางวัลแมกไซไซ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีต่อแพทย์รางวัลแมกไซไซ ที่มูลนิธิขาเทียมฯขณะที่แพทย์เจ้าของรางวัลระบุภาคภูมิใจที่ได้ทำงานสนองพระราชปณิธาน
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ นายแพทย์รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ารับรางวัลแมกไซไซที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาทเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ
นายแพทย์เทอดชัย กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับทั้งนี้ตนได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่พิการขาขาดและยากจนให้มีขาเทียมใช้เพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติ ปัจจุบันได้นำผู้พิการขาขาดมาฝึกทำขาเทียมและสามารถซ่อมขาเทียมใช้ได้เอง ปัจจุบันมีโรงงานทำขาเทียมอยู่ 11 แห่งในทุกภูมิภาคเพื่อให้คนไทยที่พิการขาขาดได้มีโอกาสกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการขาขาดประมาณ 40,000 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามประชากรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับคนไทยอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้น มีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและเส้นเลือดตีบ ต้องตัดขา และผู้พิการแต่กำเนิด ซึ่งการแพทย์ได้เจริญขึ้นทำให้ผู้พิการเหล่านี้ไม่เสียชีวิต ขณะที่พบว่าประชาชนไทยเมื่อทราบข่าวต่างส่งพลาสติกและอลูมิเนียม รวมทั้งขวดยาคูลท์มาให้มูลนิธิจำนวนมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางมูลนิธิต้องการในขณะนี้คือเงินที่จะนำไปบริหารจัดการโรงงานทั้ง 11 แห่งเพื่อผลิตขาเทียมให้ผู้พิการด้อยโอกาสมากกว่า
 
12 สิงหาคม 2551 , 17:31 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่