ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาสมองเด็กออทิสติก

  
     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นำโครงการดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาสมองเด็กมาดำเนินการในเด็กออทิสติกและผู้พิการเป็นแห่งแรกในภูมิภาค
กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาสมองเด็ก โดยมีนายแพทย์อภิชัย มงคล รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีเปียโน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง อีกทั้งเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะดำเนินการนำดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาสมองเด็กไปเผยแพร่แก่สาธารณชนให้กว้างขวางต่อไป โดยได้จัดทำโครงการดนตรีบำบัดเป็นแห่งแรกในภูมิภาค จัดให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกหัดเล่นเปียโน โดยใช้เทคนิค One to Five ของนายตรีรัตน์ อุปถัมภ์ เจ้าของลิขสิทธิ์คนแรกของโลก ซึ่งมาฝึกสอนด้วยตนเอง มีกระบวนการเล่นเปียโนที่มีความง่ายมากกว่าวิธีการเดิม สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานในการเล่นเปียโน ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยและพบว่าการเล่นเปียโนจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูสมองอีกด้วย โดยได้รับการยืนยันตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ว่าดนตรีบำบัดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สามารถให้การฟื้นฟูทางจิตใจได้เป็นเป็นอย่างดี
ขณะที่รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าในระยะอันใกล้จะส่งเสริมให้โรงพยาบาลจิตเวชทั้ง 17 แห่ง นำดนตรีบำบัดไปใช้เป็นทางเลือกในการบำบัดรักษาคนไข้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต อีกทั้งจะนำไปใช้แก้ปัญหาเด็กติดเกม ในค่ายเยาวชน เพื่อการรักษา ลดความเครียด เพิ่มความสุข ขณะที่ในคนธรรมดานั้นจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดได้ด้วย
 
12 สิงหาคม 2551 , 17:31 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่