เชียงใหม่ออกประกาศเตือนระวังภัยจากฝนตกหนัก

  
     จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในพื้นที่ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังคงเตือนภัยจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย พะเยา น่านและเพชรบูรณ์
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เตือนภัยประชาชนในพื้นที่เรื่องฝนตกหนักในระยะนี้ ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศเตือนแล้วนั้น ขณะนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขาต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในที่ลุ่มตามแนวแม่น้ำได้ ขอขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มแม่น้ำ ระวังภัยธรรมชาติ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และโคลนถล่ม และติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิด
โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า ร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงบริเวณประเทศลาวตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และเพชรบูรณ์ ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้
เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงควรเตรียมพร้อมเฝ้าระวังระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทส์ เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู ชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต และเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งมักระบาดในช่วงที่มีฝนตกชุก สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์กีบอยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้ เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย
 
13 สิงหาคม 2551 , 13:15 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่