ประชุมพิจารณาดำเนินโครงการดอยสุเทพปลอดไฟ ทุกคนร่วมใจรักษาป่า

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมพิจารณาดำเนินโครงการดอยสุเทพปลอดไฟ ทุกคนร่วมใจรักษาป่า พร้อมเตรียมสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าผ่านการสร้างฝายอย่างเป็นระบบและตามหลักวิชาการ
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมตามโครงการ ดอยสุเทพปลอดไฟ ทุกคนร่วมใจรักษาป่า และโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย ประจำปี 2551 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมา แบ่งเป็นการป้องกันและการรักษา ซึ่งการป้องกันก็ได้เร่งรัดพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกับผู้ตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ส่วนการรักษาก็จะเร่งให้ความชุ่มชื้นกับผืนป่าโดยการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กทั่วพื้นที่ ทั้งนี้ต้องจัดทำอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ เริ่มต้นที่ดอยสุเทพเนื่องจากมีความสำคัญหลายประการ
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางขึ้นดอยสุเทพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การควบคุมไฟป่า สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า รวมถึงได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลสุเทพเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชนบนพื้นที่ดอยสุเทพ
 
13 สิงหาคม 2551 , 21:43 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่