ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการป้องกันการกลับมาระบาดของเชื้อ สเตปโตคอคคัสซูอิส

  
     ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการป้องกันการกลับมาระบาดของเชื้อ สเตปโตคอคคัสซูอิส หลังชาวอำเภอจอมทองติดเชื้อจากการรับประทานเนื้อสุกรดิบ
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อหมูและเลือดหมูดิบจนกระทั่งติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสในระบบประสาทจำนวนกว่า 50 คนและเสียชีวิต 1 คนนั้น ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต มาตรการระยะสั้น ได้ส่งทีมปศุสัตว์เข้าสอบสวนโรค และเอ็กซเรย์พื้นที่ ค้าหาเชื้อจากโพรงจมูกสุกร ร ซึ่งไม่พบเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสในสุกรที่ตรวจในพื้นที่อำเภอจอมทอง นอกจากนี้ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าของฟาร์มสุกร ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ จุดจำหน่าย เขียงสุกรในตลาดสด ประชุมผู้ประกอบการ และอาสาสมัครปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในพื้นที่ จัดรถประชาสัมพันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังและตรวจสอบหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งโดยด่วน ส่วนมาตรการระยะยาวนั้น ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแผนจัดสร้างโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานซึ่งพบว่าที่อำเภอจอมทองรับที่จะดำเนินการในปีงบประมาณหน้านี้ จัดตั้งชมรมผู้จำหน่ายเนื้อสุกรจอมทองเพื่อให้ได้มาตรฐาน จัดตั้งคณะกรรมการร่วมควบคุมตรวจสอบการจำหน่ายและเลี้ยงสุกร สุ่มหาเชื้อทุกระยะ และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่เพื่อป้องปรามผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานและป้องกันการลักลอบนำสุกรที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย ทั้งนี้จากการตรวจสอบ สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอจอมทอง ไม่มีการพบเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสเพิ่มในระยะนี้โดยเชื้อนั้นเกิดจากการรับประทานเนื้อ และเลือดสุกรดิบ เท่านั้น
สำหรับสถานการณ์ทั่วไปที่อำเภอจอมทอง หลังจากมีข่าวการติดเชื้อจากสุกรดังกล่าวพบว่าเขียงสุกรในตลาดสด หรือแม้กระทั่งร้านน้ำพริกลาบ ยอดขายลดลงกว่าครึ่ง เพราะประชาชนต่างวิตกกังวล ไม่กล้าซื้อเนื้อสุกรไปรับประทาน
 
14 สิงหาคม 2551 , 10:14 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่