ชื่นชมประธานาธิบดีประเทศเม็กซิโกที่ลดราคายาต้านไวรัส ทำให้ผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถเข้าถึงยามากขึ้น

  
    เลขาธิการสหประชาชาติชื่นชมประธานาธิบดีประเทศเม็กซิโกที่ลดราคายาต้านไวรัส ทำให้ผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถเข้าถึงยามากขึ้น
ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยโรคเอดส์ ครั้งที่ 17 ที่ประเทศเม็กซิโก ซึ่งมีนายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุมด้วยนั้น ระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโก เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวชื่นชมผู้นำเม็กซิโก ที่พยายามลดราคายาต้านไวรัสเอดส์ลง ทำให้ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศเม็กซิโกสามารถเข้าถึงยารักษาได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้อาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV ชะลอตัวลง
สำหรับจำนวนติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลกนั้น โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเอดส์ ระบุว่า ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์ กว่า 33,000,000 คน โดยเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตทั่วโลก ประมาณ 2,000,000 คน แต่นับว่ามีจำนวนลดลงหากเทียบกับปี 2548 ที่มีจำนวนกว่า 2,200,000 คน
 
14 สิงหาคม 2551 , 15:48 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่