องค์กรเอดส์เน็ตสรุปบทเรียนการทำงานแก้ปัญหาเอดส์กับกลุ่มชาติพันธุ์ในการประชุมเอดส์โลก

  
     องค์กรเอดส์เน็ต ประเทศไทย นำเสนอ วีซีดี.สรุปบทเรียนการทำงานแก้ปัญหาเอดส์กับกลุ่มชาติพันธุ์ในมิติของวัฒนธรรมในการประชุมเอดส์โลกครั้งที่ผ่านมา
นางลำดวน มหาวัน ผู้จัดการภาคเหนือ มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ หรือเอดส์เน็ท เปิดเผยว่า ในการประชุมเอดส์โลกที่ประเทศเม็กซิโกที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ และรับรู้สถานการณ์ใหม่ ๆ ในระดับโลก ในการนี้องค์กรเอดส์เน็ทประเทศไทย ได้นำ วีซีดี.สรุปบทเรียนการทำงานแก้ปัญหาเอดส์กับกลุ่มชาติพันธุ์ ในมิติของวัฒนธรรม ไปเสนอในหมู่บ้านโลกในการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ต่างประเทศก็ดำเนินการแก้ปัญหาเอดส์ในกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวิพากษ์ผลงาน ขณะที่ต่างประเทศจะมีกลุ่มชาติพันธุ์น้อยกว่าประเทศไทย โดยได้รับคำชมว่าเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่า เห็นภาพรวมของกลุ่มชาติพันธุ์และการเข้าไปดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งการพื้นที่ห่างไกลและที่สำคัญที่สุดคือผู้ทำงานต้องเข้าใจบริบทของวัฒนธรรม
สำหรับบทเรียนต่อการดำเนินการในกลุ่มชาติพันธุ์ต่อการแก้ปัญหาเอดส์ในมิติของวัฒนธรรมดังกล่าวมี 8 องค์กรพันธมิตรร่วมดำเนินการ เป็นชุดบทเรียนของแต่ละชาติพันธุ์ บางแห่งก็จะดึงคุณค่าศักยภาพขององค์กรเพื่อการผสมผสานการทำงานแก้ปัญหาเอดส์ บางองค์กรก็จะเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงกับการป้องกันและรักษาโรคเอดส์โดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ในระยะอันใกล้จะนำ วีซีดี.เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
 
14 สิงหาคม 2551 , 23:36 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่