เปิดงาน สุขสันต์งานศิลป์ เยือนถิ่นล้านนา คาดการณ์รายได้สะพัดกว่า 400 ล้านบาท

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงาน สุขสันต์งานศิลป์ เยือนถิ่นล้านนา ที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน คาดการณ์รายได้สะพัดกว่า 400 ล้านบาท
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สุขสันต์งานศิลป์เยือนถิ่นล้านนา (สีสันล้านนา...แห่งราชพฤกษ์) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นและตระหนัก ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ โดยในปี 2551 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการตลาดในประเทศ เพื่อสร้างความสมดุล การท่องเที่ยวใน 2 มิติ คือ มิติทางสังคม ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว และมิติทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมครั้งนี้จะนำเสนอวัฒนธรรมล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดภาคเหนือ ในภูมิภาคอื่นของประเทศ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ได้รับรู้และสัมผัสถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวล้านนา มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14-24 สิงหาคมนี้ คาดการณ์รายได้สะพัดกว่า 400 ล้านบาท
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 3 ส่วน คือ กาดหมั้ว คัวฮอม นำเสนอตลาดพื้นเมืองของชาวบ้านล้านนาทั้งอาหารคาว หวาน เครื่องดื่มกว่า 40 ร้าน เวทีการแสดงใหญ่ มีการแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรม 4 ภาค คอนเสิร์ตของศิลปินล้านนา การแสดงดนตรีเรกเก้ของจังหวัดเหนือ-ใต้ กิจกรรมถนนคนเดินบนถนนสายศิลป์เพื่อเอาใจคนรักศิลปะ โดยรวบรวมผลงานศิลปะมาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าชมงาน มีนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตศิลปหัตถกรรม ภูมิผญ๋า สล่าเมือง จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ บูธส่งเสริมการท่องเที่ยว และสินค้าสุดยอดของดีเมืองเหนือ
 
14 สิงหาคม 2551 , 23:37 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่