ปภ.เชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจรในสถานศึกษา

  
    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจรในสถานศึกษาเพื่อลดจำนวนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งก็สามารถทำได้เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่แนวโน้มจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางในการปรับกลยุทธในการดำเนินงาน โดยพบว่าจำนวนอุบัติเหตุรวมทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากอยู่ในวัยคึกคะนองและชอบขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความประมาท
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การดำเนินโครงการส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกวินัยจราจรในสถานศึกษา เป็นการรณรงค์ให้เยาวชนและนักเรียนนักศึกษาได้รู้ถึงพิษภัยของอุบัติเหตุ รวมทั้งเพื่อสร้างกระแสสังคมให้หันมาร่วมกันป้องกันอย่างจริงจังและทั่วถึง
สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกวินัยจราจรในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2551 กำหนดจัดอบรมในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษานำร่องที่เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จากนั้นจะขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 6 เขตพื้นที่การศึกษาในปี 2552 นี้
 
15 สิงหาคม 2551 , 11:37 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่