กระทรวงศึกษาธิการสนองพระราชเสาวนีย์ให้มีการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์

  
     กระทรวงศึกษาธิการสนองพระราชเสาวนีย์ ให้มีการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ พร้อมออกเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติในหน่วยงานในสังกัด
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า จากกรณีกระแสพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมา ให้กระทรวงศึกษาธิการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์นั้น ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับสนองพระราชเสาวนีย์โดยจะออกเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน
สำหรับพระราชเสาวนีย์เรื่องการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์นั้น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีขึ้นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษาที่ผ่านมา
 
15 สิงหาคม 2551 , 16:03 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่