มหาวิทยาลัยจากจีนส่งนักศึกษาเข้าเรียนด้านการท่องเที่ยวตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้กว่า 80 คน

  
    นักศึกษาประเทศจีนกว่า 80 คนเดินทางเข้ามาเรียนด้านการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัย Foreign Language College ดงฟาง เมืองหนานนิง ประเทศจีน กว่า 80 คน เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในปีการศึกษา 2551 ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนตลาดด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว แต่กำลังถูกจับตามองว่าธุรกิจท่องเที่ยวกำลังซบเซาเนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันและวิกฤตเศรษฐกิจ
ศ.ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า นักศึกษาจีนกลุ่มนี้เรียนสาขาท่องเที่ยวและเรียนภาษาไทยอยู่แล้ว การเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรความร่วมมือพิเศษกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี้จัดขึ้น 2 แบบคือ หลักสูตร 2+1 เรียนที่ดงฟาง 2 ปีและมาเรียนต่อที่แม่โจ้ 1 ปี กับหลักสูตร 2 + 2 คือเรียนที่ดงฟางและที่แม่โจ้แห่งละ 2 ปี โดยคิดค่าเรียนเหมาจ่ายปีละ 1200 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม และค่าหอพักนานาชาติของแม่โจ้ วิชาที่เรียนก็เช่นเดียวกับนักศึกษาไทยคือวิชาการท่องเที่ยว อารยธรรมโลก กฎหมายท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวด้วยว่า สถานการณ์นี้ได้สะท้อนตลาดท่องเที่ยวไทย จีน โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ซึ่งจีนได้เปิดตลาดท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วมาก ทั้งโรงแรมและสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว เชียงใหม่ในฐานะศูนย์กลางท่องเที่ยวของภาคเหนือ ซึ่งเคยมีความคาดหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ น่าจะหาแนวทางดำเนินการให้ได้รับส่วนแบ่งการตลาดท่องเที่ยวสู่โอลิมปิคที่จีน เพราะในโอกาสที่คนทั่วโลกกำลังเดินทางเข้าไปเที่ยวจีนกันเป็นจำนวนมาก
 
17 สิงหาคม 2551 , 12:45 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่