ผลการประกวดภาพระบายสี จากงาน Nong Jing Jai Painting Contest @ JJ Market

  
    โครงการ เจเจ มาร์เก็ต มอบรางวัลการประกวดภาพระบายสี จากงาน Nong Jing Jai Painting Contest @ JJ Market ผลปรากฏว่านักเรียนจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากวาดรางวัลที่ 1-3 ไปทั้งหมด
ตามที่โครงการ เจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ ได้จัดการประกวดภาพระบายสี Nong Jing Jai Painting Contest @ JJ Market และได้ทำการตัดสินผลการประกวดไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการตัดสิน มีภาพส่งเข้าประกวดจาก 10 กว่าโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม่ ทางโครงการได้ทำการคัดเลือกจาก 200 กว่าภาพ เหลือเพียง 50 ภาพให้คณะกรรมเป็นผู้พิจารณาให้คะแนน โดยตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ และคำบรรยายภาพที่สื่อได้ถูกต้อง
ผลการตัดสินรางวัล ที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ด.ญ. พิชนันท์ ขันทะฮ้อ รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ ด.ช.เกียติศักดิ์ประทุม รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัลได้รับเงินรางวัลละ 500 บาท ได้แก่ ด.ญ.สุพรรษา แสนยาเกียรติคุณ และด.ญ. เสาวพรรณ สมวงศ์ นักเรียน ทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัลได้รับไปประกาศณียบัตร ได้แก่ ด.ช. สราวุฒิ เขื่อนเพชร โรงเรียนคำที่ยง อนุสรณ์ ด.ช. ธนภูมิ ใจอินสม รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ด.ญ. สุพิชชา ถานี ร.ร. ปรินส์รอยเยลวิทยาลัย ด.ช.วิทยา แว่นทอง โรงเรียนวชิรวิทย์ ด.ญ. จตุพรรณ นามสกุล บุญตอม โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ด.ช. พุฒิพงศ์ โตคณิตชาติ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ด.ญ. สุดธิดา มหาวัน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ด.ญ. กรธิภา ใจส่วย รร.ปรินส์รอแยลวิทยาลัย ด.ญ. กานต์กมล หน่อแก้ว โรงเรียน เรยีนา เชลี วิทยาลัย และ ด.ช.สหรัส สงสัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 
17 สิงหาคม 2551 , 13:14 น. , อ่าน 1778  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่