เสนอจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง ในปี 2554

  
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง ในปีมหามงคล 2554 ขณะที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างถาวรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 นี้
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ประเทศไทยขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2554 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล 3 วาระสำคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 60 พรรษา
ส่วนความคืบหน้าการฟื้นฟูบูรณะสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า หลังจากตรวจติดตามงานร่วมกับนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า หลังจากจบงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 แล้ว บรรดาโครงสร้างและพืชพรรณต่าง ๆ ภายในสวนก็ยังคงอยู่ แต่ขาดงบประมาณในการดูแล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันผลักดันให้ทำการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งความรู้แก่ประชาชนชาวภาคเหนือ ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการอย่างถาวรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 นี้
 
17 สิงหาคม 2551 , 16:39 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่