ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อการเสนอข่าวท้องถิ่นของ สวท.เชียงใหม่

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นการเสนอข่าวท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อการเสนอข่าวท้องถิ่นของ สวท.เชียงใหม่ โดยเฉพาะรายการ มองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรายการคุยเรื่องข่าวที่นำเสนอทั้งระบบเอฟเอ็ม 93.25 และ 98 เมกกะเฮิร์ซ รวมทั้งระบบ เอเอ็ม 639 กิโลเฮิร์ซ โดยขอให้ตอบคำถาม 2 ข้อว่า ท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นในรายการ มองเชียงใหม่ ที่คลื่นความถี่ใด ผลการรับฟังเป็นอย่างไร เช่นชัดเจนหรือไม่ชัดเจน และท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาข่าวท้องถิ่นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายการข่าวท้องถิ่น ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่มากขึ้น
เขียนคำตอบเป็นจดหมาย หรือไปรษณียบัตรส่งไปที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หรือส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4221332 หรือเข้าไปตอบในกระดานสนทนา ในเว็บไซต์ สวท.เชียงใหม่ www.region3.prd.go.th/chiangmai โดยขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน ภายใน 31 สิงหาคม 2551 เพื่อรับรางวัลโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง และเครื่องคิดเลข 50 เครื่อง โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง สวท.เชียงใหม่ ทุกความถี่ ในวันที่ 16 กันยายน 2551 นี้
 
17 สิงหาคม 2551 , 17:49 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่