เปิด CAT CDMA Shop ที่จังหวัดเชียงใหม่ สนองการที่ไทยตั้งเป้าเป็นหนึ่งในอาเซียนด้านโทรคมนาคม

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิด CAT CDMA Shop ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับอีก 4 จังหวัดในทุกภาค ระบุการดำเนินการดังกล่าวสนองการที่ไทยตั้งเป้าเป็นหนึ่งในอาเซียนด้านโทรคมนาคม
นายมั่น พัธโนทัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิด CAT CDMA Shop ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งพร้อมที่จะให้บริการผ่านเครือข่ายการสื่อสารไร้สายคุณภาพสูง 5 กลุ่มคือ การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาผ่านโลกไร้สาย บริการ Global Positioning System(GPS) หรือแผนที่ซึ่งจะอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทาง และเอนเตอร์เทนเม้นต่าง ๆ เช่น เกม เพลง ภาพยนตร์ ขีดความสามารถระดับ 3G สามารถรองรับบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงสุด 3.1 Mbps สนองความต้องการทั่วไปและองค์กรได้อย่างดี ใช้เงินลงทุนพัฒนาเครือข่าย CDMA กว่า 7 พันล้านบาท โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกะทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวว่าการพัฒนาของ CAT CDMA จะตอบสนองความเจริญของประเทศ ซึ่งไทยได้ตั้งเป้าจะเป็นหนึ่งในอาเซียนในด้านโทรคมนาคม
สำหรับการเปิดศูนย์ CAT CDMA ดังกล่าว ได้เปิดพร้อม ๆ กัน 5 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี ภูเก็ตและนครราชสีมา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาค
 
18 สิงหาคม 2551 , 13:20 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่