สมาพันธ์คนรากหญ้าเพื่อประชาธิปไตยออกแถลงการณ์สนับสนุนนายสมัคร สุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

  
    
เครือข่ายสมาพันธ์คนรากหญ้าเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มคนรักเชียงใหม่ 51 นำโดยนายเพชรวัฒน์ วัฒนพงษ์ศิริกุล และนายพรหมศักดิ์ แสงโพธิ์ นำแถลงการณ์ชาวเชียงใหม่ฉบับที่ 4 เรื่องคนทั้งประเทศเห็น และยังเป็นกำลังใจให้รัฐบาล ออกแจกจ่ายให้ประชาชนและพ่อค้า แม่ค้า ย่านตลาดสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นการให้กำลังใจรัฐบาลซึ่งทางกลุ่มบอกว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ซึงจะยังคงอยู่ข้างรัฐบาลต่อไป และสนับสนุนนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
การไปแจกจ่ายแถลงการณ์ดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยในช่วงเย็นทางกลุ่มได้ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชนที่ด้านหน้าโรงแรมวโรรส แกรนด์พาเลซ เพื่อสนับสนุนให้นายสมัคร สุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดิม
 
11 กันยายน 2551 , 12:17 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่