เอกชนเรียกร้องให้ยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็ว

  
     ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุ เอกชนเรียกร้องให้ยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อการ ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว
นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบันว่าได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยในระยะนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังตัดสินใจที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งคาดว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะดีขึ้นแล้วอย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้นักท่องเที่ยว ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมจะทำหนังสือชี้แจงไปยังทุกประเทศ โดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์น่าจะยุติ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวในตอนท้ายว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายที่หลายฝ่ายเป็นห่วง เพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาพักร้อนในประเทศไทย หากยังไม่มีความเชื่อมั่นจะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะทำความเข้าใจกับเอกชนเพื่อสร้างความมั่นใจอีกทางหนึ่ง
 
11 กันยายน 2551 , 19:42 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่