โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G นวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีไร้สาย กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2552

  
     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G นวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีไร้สาย กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2552 ล่าสุด คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and Beyond) สำหรับประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในภาคเหนือได้มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
รองศาสตราจารย์เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกล่าวว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ได้นำแนวทางประสบการณ์การจัดสรรของต่างประเทศมาเทียบเคียงเพื่อหาแนวทางที่ยอมรับระดับสากล มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และจัดสรรคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ กรอบการศึกษาที่สำคัญได้แก่ วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ จำนวนผู้ประกอบการที่เหมาะสม สิทธิ หน้าที่และเงื่อนไขในการให้อนุญาตประกอบกิจการ โดยเบื้องต้นจะเปิดให้มีผู้ประกอบการ 4 ราย เป็นผู้ประกอบการเก่า 3 รายและผู้ประกอบการรายใหม่ 1 ราย โดยวิธีประมูลคลื่นความถี่ โดยเทคโนโลยี 3G จะมีอย่างแพร่หลายในปี 2552 นี้
สำหรับเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก สามารถสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วมากขึ้น สัญญาณมีความชัดเจน และคุณภาพดียิ่งขึ้น มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ การรับส่งอีเมลล์ ข้อมูลต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น ส่งคลิปเสียง /วีดีโอ.เล่นเกมส์ ดาวน์โหลดข้อมูล และยังสนทนาในลักษณะได้ยินเสียงและเห็นภาพพร้อมกัน จะทำให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคของการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงไร้สายอย่างแท้จริง โดยจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้บริษัท AIS จะมาทดลองเปิดบริการ 3G เป็นแห่งแรกของประเทศ ขณะที่ CAT ร่วมกับ DTAC จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้แต่ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่เปิดบริการ
 
13 กันยายน 2551 , 16:23 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่