ประชุมเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบล กว่า 4 พันคน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จังหวัดเชียงใหม่
พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว ประธานในการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลกว่า 4 พันคนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติสภากำนันผู้ใหญ่บ้าน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแก้ไขปี 2546 มาตรา 4 และมาตรา 12 กำหนดให้สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องสิ้นสภาพไปนั้น ส่งผลกระทบต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันทั้งประเทศ คนเหล่านี้จะต้องตกงานและเป็นปัญหาสังคม ทั้ง ๆ ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงริเริ่มก่อตั้ง แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือการเสนอความคิดเห็นเข้าชื่อเสนอกฎหมายในพระราชบัญญัติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวในตอนท้ายว่า ในระยะต่อไปจะมีการเสนอขอขึ้นเงินเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบล เนื่องจากขณะนี้เงินเดือนน้อย ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
 
13 กันยายน 2551 , 19:58 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่