เสวนาเรื่อง กะเทยไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ต้องสวยปิ๊งแบบนางงาม

  
     กลุ่มผู้หญิงไม่แท้แห่งประเทศไทยจัดเสวนาเรื่อง กะเทยไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ต้องสวยปิ๊งแบบนางงาม เพื่อเปลี่ยความคิดให้กะเทยเกิดความภูมิใจ และไม่หลงทางไปกับการทำตัวเองให้เป็นผู้หญิงสวย
กลุ่มเกย์การเมืองไทยนำโดยนายนที ธีระโรจนพงษ์ ประธานกลุ่มเกย์การเมืองไทยและผู้ประสานงานกลุ่มผู้หญิงไม่แท้แห่งประเทศไทย จัดการเสวนาเรื่อง กระเทยไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ต้องสวยปิ๊งแบบนางงาม ที่โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2551 ทั้งนี้เนื่องจากกะเทยมักจะถูกครอบงำด้วยกรอบความคิดว่าต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองเป็นผู้หญิงเต็มตัว และต้องเป็นผู้หญิงที่มีความสวยระดับนางงาม ทำให้มีปัญหาหลายประการตามมาทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคม กะเทยจำนวนมากใช้ทรัพยากรที่หามาได้ส่วนใหญ่กับการกินฮอร์โมน หรือการผ่าตัดทำศัลยกรรม ซึ่งบ่อยครั้งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและสุขภาพจิต
การเสวนาดังกล่าวเพื่อระดมสมองหาแนวทางตอบสนองแนวคิดใหม่ว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้กะเทยหลุดพ้นจากกรองความคิดเดิม พร้อมเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นกะเทยโดยไม่หลงติดอยู่กับวังวนของความเป็นผู้หญิง และไม่ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตนเองมีความสวยแบบนางงาม ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบธรรมชาติ และดูดีด้วยการดูแลรักษาสุขภาพ อันจะส่งผลดีทั้งต่อตัวกะเทยเองและสังคมในอนาคต โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายและเป็นประโยชน์
 
14 กันยายน 2551 , 22:54 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่