ทีมผู้บริหารระบุเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสอดไส้เทศบัญญัติงบประมาณปี 52

  
    ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 ตามที่มีการร้องเรียน เพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการนำเสนอตามคำแนะนำของหน่วยเหนือและจังหวัดเท่านั้น
นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวถึงการที่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ร้องเรียนไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 ว่า ความจริงเป็นการแก้ไขปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอสู่จังหวัด ตามหนังสือสั่งการของกระทรวง ทบวง กรม และตามที่จังหวัดแนะนำ เป็นเพียงการย้ายหน้าของการนำเสนอในเล่มเท่านั้น ส่วนรายละเอียดในเทศบัญญัติโดยเฉพาะสาระสำคัญด้านจำนวนเงินที่ผ่านการพิจารณาจากสภาก็ยังคงเดิม เชื่อว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 24 คนอาจจะสับสนว่ามีการสอดไส้เทศบัญญัติที่ผ่านสภาแล้ว ซึ่งก็คงไม่มีทั้งผู้บริหารและข้าราชการทำเช่นนั้น เพราะทุกอย่างมีหลักฐานหลายฉบับที่จะยืนยันตรวจสอบกันได้
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เข้าร้องเรียนไม่ได้อ่านอย่างละเอียด หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ว่างบประมาณนั้นไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขใดๆ แต่เมื่อมีการร้องเรียน ฝ่ายบริหารก็พร้อมที่จะชี้แจง เพราะทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ชี้แจงได้ว่า ไม่ได้มีส่วนใดที่ผิดระเบียบผิดข้อบังคับ
 
14 กันยายน 2551 , 22:55 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่