คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ปัญหาที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้ ที่ อ.จอมทอง เป็นประเด็นหลักในการติดตามงานของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำโดยนายบุญส่ง โควาวิสารัช รองประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้ารับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนของชาวบ้านเกี่ยวกับที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มีนายปรีชา วลีพิทักษ์เดช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ซึ่งในโอกาสนี้ ชาวบ้านจากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาร้องเรียนและชี้แจงข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมาธิการด้วย
นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร เลขานุการคณะกรรมาธิการกล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อรับฟังรายละเอียดพร้อมให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านและลงตรวจสอบสภาพความเป็นจริงในพื้นที่
นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ยังเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสานและการปลูกหญ้าแฝกที่ศูนย์อนุรักษ์ต้นน้ำห้วยแก้ว ศึกษาดูงานที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2551 นี้
 
16 กันยายน 2551 , 16:57 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่