ประชุมติดตามการเตรียมการจัดงานมหกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ เตรียมตัว พร้อมใจ สู้ภัยธรรมชาติ ที่เชียงใหม่

  
     คณะกรรมการจัดงานมหกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัย และการสร้างองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยวาระการประชุมที่สำคัญคือ การติดตามความคืบหน้าและซักซ้อมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ชื่องาน เตรียมตัว พร้อมใจ สู้ภัยธรรมชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2551 นี้
นอกจากนั้น ในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานความพร้อมในการจัดงานโดยบริษัท INDEX EVENT AGENCY ซึ่งเป็นผู้รับจัดงาน รายงานมาตรการและแผนการจัดการจราจรบริเวณงานโดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และสุดท้าย ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดคนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมชมงาน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดคนเข้าชมงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การออกร้านและการแสดงสินค้าภายในงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 
16 กันยายน 2551 , 17:18 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่