ตรวจหามะเร็งปากมดลูกทั่วประเทศ 116 วัน ฟรี เริ่มตั้งแต่วันแม่ถึงวันพ่อ

  
     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เปิดบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกฟรี ตามโครงการตรวจหามะเร็งปากมดลูกทั่วประเทศ 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้เปิดบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกทั่วประเทศ 116 วัน ฟรี เริ่มตั้งแต่วันแม่ถึงวันพ่อ โดยตั้งเป้าหมายทั่วประเทศจำนวน 1 ล้านคน โดยการตรวจสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีแป๊บสเมียร์ (Pap smear) เป็นการป้ายเซลล์เยื่อบุปากมดลูกไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง และวิธี วีไอเอ (VIA) เป็นการตรวจด้วยกรดน้ำส้มสายชูความเข้มข้น 3-5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้ง 2 วิธีทำได้ง่าย ใช้เวลาตรวจไม่ถึง 5 นาที
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกสาเหตุที่ทำให้หญิงไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง คือปีละกว่า 3,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 8 คน โดยมีการพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 6,000 – 8,000 คน พบมากในช่วงอายุ 35-50 ปี โดยมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ ถ้าตรวจพบและได้รับการรักษาตั้งแต่เซลล์เยื่อบุปากมดลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ ซึ่งหากสามารถตรวจหามะเร็งปากมดลูกให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของสตรีไทยที่ตั้งเป้าหมายไว้ ก็คาดว่าจะลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ร้อยละ 50 ภายใน 5 ปี ส่วนการป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั้น ไม่สามารถดำเนินการเฉพาะสูตินรีได้ เนื่องจากเป็น 1 ในโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เช่น ลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
สำหรับปัญหาการป้องกันที่พบอีกประการหนึ่งคือ ผู้หญิงส่วนมากไม่กล้าไปตรวจเนื่องจากอาย ทำให้การคัดกรองทำได้ไม่ถึงร้อยละ 20 ของหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป จึงขอเชิญชวนหญิงไทยกลุ่มดังกล่าวร่วมกันเฝ้าระวังสุขภาพโดยการตรวจหามะเร็งปากมดลูก ซึ่งการป้องกันนี้นับเป็นวิธีที่ดีที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โทร.0-5327-2740 และ 0-5327-2256 ต่อ 218
 
18 กันยายน 2551 , 22:00 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่